O ACT-u

Asocijacija za kulturnu i turističku razmenu/The Association for Cultural and Tourism Exchange (ACT) je neprofitna organizacija sa sedištem u Strazburu i ograncima širom sveta, posvećena promovisanju jednistvenih kultura u zemlji i van zemlje putem naprednih tehnologija i metoda.

ACT pruža podršku negovateljima kulturnog stvaralaštva i povezuje ih sa potrošačima. Sarađujući sa pojedincima, zajednicama, udruženjima i drugim nevladinim organizacijama kao učesnik u lokalnim i međunarodnim kulturnim projektima, ACT teži ka uticanju na ciljeve kulture i zajednica. Vidimo kulturu kao način podizanja svesti o lokalnim i međunarodnim pitanjima.

Misija ACT-a

Misija ACT-a je da podrži kulturni sektor i njegovu delatnost tako što će ukazati na lokalne događaje, izložbe i znamenitosti. Naši proizvodi i usluge imaju za cilj da stimulišu lokalnu privredu i omogućava finansijsku podršku i sektoru i programima zajednica.

·         Platforma otvorenog koda za kategorizaciju istorijski ili kulturološki značajnih osoba,lokacija ili predmeta.

·         Pristup našem sistemu za menadžment digitalnom imovinom.

·         Pristup našoj platformi za lokaciju i blizinu

·         Pristup našem mikro servisu i platformi za apliciranje

·         Pristup našim mobilnim aplikacijama

Šta ACT postiže

Mi gradimo i održavamo veze između kulturoloških aktera, nauke, vlada (lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih) i tražimo sredstva od naših deoničara u koje spadaju mala i srednja preduzeća i multinacionalne organizacije.

Vizija

Naša vizija je povezan svet u kom je kultura dostupna i lako deljena. ACT predviđa naprednu, povezanu zajednicu vođenu naprednom tehnologijom i društvenim mrežama.

Misija

Naša misija je da obezbedimo pristupačnu platformu koja olakšava proces digitalizacije zajednica, očuvajući njihovu istoriju, beležeći njihovu sadašnjost, i procenjujući njihovu budućnost.

Naše vrednosti

Kako bi zajednice napredovale u ovom novom kulturološkom kontekstu koji se stalno menja, verujemo da svi koji imaju udela u ekosistemu kulture moraju raditi zajedno u cilju njegovog sveobuhvatnog uspeha.