O ACT-u

Uživamo u prilagođavanju naših strategija kako bismo svakom klijentu ponudili najbolje rešenje, sve vreme zadržavajući vodeće mesto u delatnosti.

2017

Razvoj Pametnog grada
ACT je nastavio razvoj svoje kulturne platforme. Zaposlio je tim programera i tim dizajnera kako bi kreirao interaktivnu platformu u sklopu mobilne aplikacije.

Oktobar 2016

Kulturni kabare
ACT je nastavio razvoj svoje kulturne platforme. Zaposlio je tim programera i tim dizajnera kako bi kreirao interaktivnu platformu u sklopu mobilne aplikacije.

Jun 2016

Generalna skupština
Na Generalnoj skupštini održanoj u Strazburu, prisustvovali su aktuelni direktori, činovnici i novi članovi ACT-a. Izglasani su novi direktori, a aktuelni činovnici su podneli ostavke. Izglasan je i novi predsednik.

2015

Wine Portal partnerstva
ACT je ušao u partnerstvo sa Majkrosoftom i Savetom Evrope kako bi razvili internet portal za vinske puteve, virtuelnu mapu koja obuhvata sve postojeće vinske puteve u Evropi, omogućivši uzgajivačima vinograda da izlože svoja dobra, proizvode i usluge.

2012

Wine Museum Portal
ACTE je kreirao program za razvoj velikih vinogradarskih i vinskih muzeja širom sveta. ACTE je promovisao portal vinskih muzeja, koji je nastao zahvaljujući određenom finansiranju iz priloga članova i sponzora. Portal je predstavio virtuelnu kulturnu rutu u kojoj se ogledaju interesi i ciljevi zajednica vinogradskih i vinskih muzeja i kulturnih centara.

2011

Kijevska inicijativa
Primarni fokus delatnosti ACT-a je bio pružanje podrške regionalnoj kulturnoj saradnji razvijenoj tokom Kijevske inicijative. U skladu s tim, u fokusu je bio projekat Wine Culture Tourism Exchange (WCTE). Zahvaljujući ovom projektu, započeta su regionalna partnerstva javnih i privatnih sektora, radi razmene informacija i ideja u razvoju vinskog kulturnog turizma.

2010

Počeci
Osnovana je Asocijacija za kulturnu i turističku razmenu/The Association of Culture and Tourism Exchange da nastavi i razgrana rad koji je započeo Odsek za kulturu Saveta Evrope.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.