O ACT-u

Uživamo u prilagođavanju naših strategija kako bismo svakom klijentu ponudili najbolje rešenje, sve vreme zadržavajući vodeće mesto u delatnosti.

2017

Razvoj Pametnog grada
ACT je nastavio razvoj svoje kulturne platforme. Zaposlio je tim programera i tim dizajnera kako bi kreirao interaktivnu platformu u sklopu mobilne aplikacije.

Oktobar 2016

Kulturni kabare
ACT je nastavio razvoj svoje kulturne platforme. Zaposlio je tim programera i tim dizajnera kako bi kreirao interaktivnu platformu u sklopu mobilne aplikacije.

Jun 2016

Generalna skupština
Na Generalnoj skupštini održanoj u Strazburu, prisustvovali su aktuelni direktori, činovnici i novi članovi ACT-a. Izglasani su novi direktori, a aktuelni činovnici su podneli ostavke. Izglasan je i novi predsednik.

2015

Wine Portal partnerstva
ACT je ušao u partnerstvo sa Majkrosoftom i Savetom Evrope kako bi razvili internet portal za vinske puteve, virtuelnu mapu koja obuhvata sve postojeće vinske puteve u Evropi, omogućivši uzgajivačima vinograda da izlože svoja dobra, proizvode i usluge.

2012

Wine Museum Portal
ACTE je kreirao program za razvoj velikih vinogradarskih i vinskih muzeja širom sveta. ACTE je promovisao portal vinskih muzeja, koji je nastao zahvaljujući određenom finansiranju iz priloga članova i sponzora. Portal je predstavio virtuelnu kulturnu rutu u kojoj se ogledaju interesi i ciljevi zajednica vinogradskih i vinskih muzeja i kulturnih centara.

2011

Kijevska inicijativa
Primarni fokus delatnosti ACT-a je bio pružanje podrške regionalnoj kulturnoj saradnji razvijenoj tokom Kijevske inicijative. U skladu s tim, u fokusu je bio projekat Wine Culture Tourism Exchange (WCTE). Zahvaljujući ovom projektu, započeta su regionalna partnerstva javnih i privatnih sektora, radi razmene informacija i ideja u razvoju vinskog kulturnog turizma.

2010

Počeci
Osnovana je Asocijacija za kulturnu i turističku razmenu/The Association of Culture and Tourism Exchange da nastavi i razgrana rad koji je započeo Odsek za kulturu Saveta Evrope.