POSTANI KULTURNI KONSIJERŽ - POSTANI ČLAN ACT-a DANAS
ACT-iviraj ogranak

Nacionalni ogranak

Nacionalni ogranci ACT-a su odgovorni za koordinaciju svih aktivnosti regionalnih ogranaka. Uglavnom, članove Nacionalnog ogranka predstavljaju izvršni tim i članovi iz svakog regionalnog ogranka.

Regionalni ogranak

Sačinjen je od pojedinaca ili organizacija koje se, u zavisnosti od geografskih faktora, organizuju kako bi promovisali ciljeve asocijacije unutar te regije.

Partneri

Članstvo u partnerskom programu ACT-a je namenjeno brendovima, kompanijama, preduzećima, ili organizacijama koje žele da se udruže sa ACT-om. To su često lokalna preduzeća koja žele da se povežu sa ACT potrošačima.
OSNUJ ACT OGRANAC DANAS
OGRANCI NA SVIM KONTINENTIMA

Cilj lokalnog ACT ogranka je da omogući ljudima koji dele viziju i misiju sa ACT-om da predstave svoju kulturu u zemlji i van nje. Lokalni ogranci koriste kulturu kako bi okupili zajednicu i stvorili održivi ekosistem koji će podržati inicijativu zajednice.

Svaki ogranak ACT-a je odgovoran za svoju unutrašnju organizaciju i finansije (sa izuzetkom određenih događaja koji se organizuju u saradnji s drugim ograncima). Početni troškovi pri osnivanju ogranka verovatno će biti vezani za otvaranje kancelarije, stvaranje uslova za komunikaciju, veb-sajt i ugovaranje sastanaka.

Strazbur

Srce kulture u Evropi, poznato po svojim evropskim institucijama, alzaškom vinu, i naravno, božićnoj pijaci.

Beograd

Glavni grad Srbije se nalazi na ušću Save u Dunav. Strateški značaj ovog grada za Rimsko, Vizantijsko, Osmanskog, Srpskog i Austrijskog carstva se ne može iskazati rečima.

Tampa, Florida

Nezaboravno plavo nebo, otmeno obedovanje, porodična zabava u mnoštvu zabavnih parkova i vek kubanske kulture čini ovu destinaciju u Floridi jednom od najpoželjnijih za porodice.
Jačanje kulturne zajednice

Vaš ogranak će postati deo naše globalne mreže i učestovaće u programima koji okupljaju kulturne i turističke projekte koji direktno pomažu lokalnim zajednicama, a indirektno pomažu čitavom svetu kreirajući platformu gde se mogu deliti ideje, kulture i istorija.